Lavvo - tunet

Lavvo - tunet
I vår barnehage har vi erfart viktigheten av å kunne dele i flere mindre grupper, og at vi på den måten får en roligere hverdag, hvor det gjør det enklere for de ansatte og se og høre hvert enkelt barn. For å ha mulighet til dette er det viktig å ha forskjellige steder å oppholde seg, uten at avstanden er for stor. Vi har derfor i 2018- 2019 et Lavvo-tun under opparbeidelse.

Lavvo - tunet består av en stor trelavvo som rommer 72 personer sittende ved benker og bord, et eldhus hvor vi har en bakerovn, do og vedbod.

Lavvo´n
kx2obt39TImDpCfROvHS8g  Qeo5GRKoS56dg2zfjUmiZg

Eldhuset

AiA2NCvsTjy+u4wTFyu+0w  IMG_6994

Vedboden/toalett

bd5RoZR9TV+VErjlVDb2lg  TpPZ3O0oRqW1GcwSMe2+nw