Gastronomi i Linnéa

GASTRONOMI I LINNA
Vi legger stor vekt på å tilby barna et godt kosthold, som bygger på Statens retningslinjer for ernæring for barn.
Vi serverer sunn og god mat som er laget fra bunnen av, og etterstreber oss på å benytte gode norskproduserte råvarer.

Vi ønsker å medvirke til at barna får oppleve matglede og matkultur, slik at de kan tilegnes gode vaner i tidlig alder.
Barna skal få medvirke i dyrking av grønnsaker og matlagingen slik at de blir motivert til å smake og spise sunn mat. På den måten vil de få grunnleggende forståelse for hvordan sunn mat kan bidra til god helse. Vi ønsker også å tilberede maten på ulike måter, over bål, primus, kokegrop og bakerovn.

I tillegg til at barna deltar i matlagingsprosessen, ønsker vi å vektlegge gode måltidsopplevelser.
Et godt måltid består slik vi ser det her hos oss, at vi lager en god atmosfære rundt måltidet. Vi spiser god og næringsrik mat i små grupper, sammen med en voksen.

Vi vektlegger den gode samtalen rundt bordet, der alle inkluderes og vi bruker god tid på måltidet slik at alle får tid til å spise opp.

MÅL

METODE

FAGOMRÅDER

  • -  Få ulike smaksopplevelser

  • -  Oppleve matglede og matkultur

  • -  Bli kjent med alle sansene våre

  • -  Håndhygiene

  • -  Få mestringsfølelse

  • -  Bli kjent med våre 5

    smaker

- Delta i matlaging fra bunnen av
-Felles måltider i gruppa -Varmmat 2 ganger i uka der et av måltidet tilberedes på tur.

- Ulike tilberedningsmetoder -Gode rutiner rundt måltider -Rene hender prosjekt

- Kropp, bevegelse, mat og helse
- Kommunikasjon, språk og tekst

-Kunst, kultur og kreativitet -Natur, miljø og teknologi -Antall, rom og form
- Etikk, religion og filosofi

- Nærmiljø og samfunn


PROGRESJONSPLAN FOR GASTRONOMI I LINN
A NATUR- OG GRDSBARNEHAGE

1-2 ÅR

3-4 ÅR

5-6 ÅR

-Smake på ny mat som blir servert
-Vaske hender før mat -Øve opp bordskikk

-Delta i matlaging -Sitte fint ved bordet -God mathygiene

-Delta i matlaging og servere de andre ba