Uteliv

UTELIV
I barnehagen har vi fokus på å være ute og utforske naturen. For barna innebærer møte med naturen flere elementer. Oppdagelsesferd og kroppslig mestring er de mest umiddelbare. Naturen er et utømmelig skattekammer, og en evig læringsarena; ingen dager er like. Friluftsliv innebærer også umiddelbar og spontan livsutfoldelse. Kroppen får hele tiden utfordringer av en mye mer direkte art enn det den gjør innendørs. Gjennom grov motorisk mestring blir kroppen mer mottakelig for læring. Selvfølelse øker ved selvhevdelse, og gjennom følelsen av mestring øker lysten for mer kunnskap og flere ferdigheter. I naturen sitter mestringsfølelsen løst, her får barna fortløpende nye utfordringer å mestre. Mestring i naturen skaper kunnskapssøkende og aktive lærende barn. Vi har et variert uteområde, og det er tilrettelagt for at vi kan dele oss på ulike områder; grillhytta, tunet, lekeplassen, gravemaskinen, gråtass, lavvoen. I tillegg har vi naturlekepassen og camp Griniåsen som er under opparbeidelse. Hvis vi er heldige å få snø på vinteren har vi skileik anlegg og akebakke på jordet. Området er ideelt for skileik og skiløyper, med variert helling og stor flate.

MÅL

METODE

FAGOMRÅDER

-Lære barna å ta vare på naturen
-Gi barna gode natur opplevelser

-Oppleve turglede
-Bruke naturen som skattekammer for innhøsting -Få en tidlig opplevelse av bærekraftig utvikling
-Få erfaringer med bevegelse i ulendt terreng -Få erfaring med ulikt vær igjennom ulike årstider
-Gi barna matopplevelser i naturen
- Ferdighetslæring

-Ta med barna ut for å gi de førstehåndserfaringer
-Lage mat på tur i skogen -La barna bli kjent med konkreter

-Høste ting fra naturen etter årstid -Undringer/refleksjoner over fenomener som finnes i naturen

-Engasjerte voksne som deler av sin kunnskap

-Kropp, bevegelse,mat og helse -Natur, miljø og teknikk -Etikk, religion og filosofi -Antall, rom og form -Nærmiljø og samfunn

-Kunst, kultur og kreativitet

-Kommunikasjon, språk og tekstPROGRESJONSPLAN FOR UTELIV I LINN
A NATUR OG GRDSBARNEHAGE

1-2 ÅR

3-4 ÅR

5-6 ÅR

-Turer til Newtons verden -Korte turer til skogen -Spise på tur
-Være ute i all slags vær -Ta på ting/konkreter i naturen

-Sove i hengekøye på tur -Få begynnende kjennskap til dyre og planteriket
-Tur til lavvoen

-Delta på Camp Einarbu -Turer i barnehagens nærmiljø
-Lage mat på tur

-Høste inn fra naturen

-Bruke ting vi finner i naturen

-Utvikle lavvo plassen -Sove i hengekøyer på tur - Skileik

-Delta på camp Einarbu - Villmarksovernatting -Turer i barnehagens nærmiljø

-Tenne bål og lage mat på tur
-Innsikt i bærekraftig utvikling

-Få kjennskap til å artsbestemme noen av de mest kjente dyr og plantene rundt oss
-Utvikle lavvo plassen
- Skileik