Newtons verden

Newtons verden ligger bare 100 m i fra tunet, og er i flittig bruk sommer som vinter. Her har vi en grillhytte, hvor vi starter dagen vår, sommer og høst med frokost rundt bålet.

I Newtons verden står realfagene i sentrum, der det er lagt inn elementer som barna kan leke med. Her har vi egen spikkeplass, spill, kiosk, vekt, snekkerbu, sandkasse og mye mer som barna kan utforske.