Helse, Miljø og sikkerhet

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)

Godt arbeidsmiljøarbeid handler om å redusere risiko for farer og ulykker og aktivt å rette

søkelyset mot de positive og helsefremmende faktorene i arbeidsmiljøet. I tillegg handler det

om hvordan redusere skaden hvis uhellet først har vært ute. I Linnéa har vi vårt HMS system i

noe som heter PBL mentor. Det er et omfattende system, og vi ønsker å innlemme arbeidet

med barna i noe av dette arbeidet. Vi ønsker å sette søkelyset mot førstehjelp, brannvern,

trafikksikkerhet og miljø.

MÅL

METODE

FAGOMRÅDER

 • -  Barn skal få nybynnende

  bevissthet om

  førstehjelp.

 • -  Barn skal få tilegne

  seg enkel kunnskap og gode holdninger om brannvern

 • -  Barna skal utvikle god adferd og gode holdninger ute i trafikken.

 • -  Barna skal utvikle forståelse om

  bærekraftig utvikling, og vårt ansvar.

- Bruke det pedagogiske opplegget – Henry i arbeidet med førstehjelp. Arrangere førstehjelpsdager.

- Bruke det pedaogiske opplegget – Bjørnis i brannvern arbeidet.
- Ha minst to brannøvelser i året.
- Bruke det pedagogiske opplegget – Naffen. Arrangere sykkeldager, tur til Mysen og busstur.
- Bruke opplegget til Naturvakt.

- Kropp, bevegelse, mat og helse

- Kommunikasjon, språk og tekst

-Natur, miljø og teknologi -Antall, rom og form
- Etikk, religion og filosofi - Nærmiljø og samfunn

PROGRESJONSPLAN FOR HMS I LINNA NATUR- OG GRDSBARNEHAGE

1-2 ÅR

3-4 ÅR

5-6 ÅR

- Bli kjent med de ulike dukkene vi bruker i de ulike pedagogiske oppleggene.
- Delta på brannøvelse

- Blitt kjent med grunnleggende førstehjelp
- Deltatt på brannøvelse, slokket med pulverapparat
- Fått innføring i hvordan vi opptrer i trafikken

- Vet å verdsette og ta vare på naturen

-Lære viktigheten av det å ta ansvar, viser omsorg og henter hjelp, når uhellet er ute -Skoleklubben har tema om trafikken og øver på trafikkregler i praksis på tur.