Skoleklubben

Temahuset

I Temahuset holder bla Skoleklubben til.
Skoleklubben er barneahgens femårsklubb. Klubben er et felles samlingpunkt for de som begynner på skolen neste år. Her skal barna lære seg å vente på tur, kunne ta i mot en beskjed, høre på andre, klare å sitte rolig en liten stund, trene riktig blytant grep, klippe og lime, kle av og på seg selv, og gå på do alene.

Vi jobber med temaer som navnet mitt, former, telling og mengder på et lavt nivå. Målet er ikke at barna skal lære å lese, regne og skrive, men de skal ledes inn på en tanktegang som gir disse temaene praktisk mening. Vi skal forberede barna til skolestart, ikke ved å komme skolen i forkjøpet, men ved å gjøre barna klare til å ta i mot den kunnskapen de skal tilegne seg. Opplegget er både inne og ute i naturen. 

Det er utarbeidet en mal på hvordan arbeid med overgang barnehage skole skal være i Eidsberg kommune.IMG_0634