Søke plass


1325622972709_MaxSize_w-900_h-900_SaveLinnèa Natur- og gårdsbarnehage er med i samordnet opptak i Eidsberg kommune. Dette innebærer at alle barnehager samarbeider om opptaket. Alle har et felles søknadsskjema som registreres i et felles datasystem.

Vi har kontinuerlig opptak av barn, men hovedopptaket er samkjørt med kommunen. Søknadsfristen for hovedopptaket er satt til 1. mars.

Søknad om opptak må sendes via internett i Oppvekstportalen til Eidsberg kommune, søknadsskjema og nærmere informasjon finner du ved å trykke eidsbergg2.ist-asp.com/NO00125-pub/login.htm

Velkommen til oss :)

Barnehagens vedtekter