Gårdsliv

GRDSLIV
Sentralt i vår barnehagedrift står gårdslivet. Det er en del av hverdagen vår og blir derfor et naturlig satsningsområde. Barna skal gjøre seg erfaringer å få kunnskap om alt som skjer på en gård igjennom året.
Vi bruker fjøset aktivt i vårt pedagogiske opplegg i barnehagen, for dyr påvirker de fleste av oss på en positiv måte. Vi lærer mye om adferd og kroppsspråk i omgang med dyrene, og vi ønsker at barna skal utvikle et godt forhold til dyra.

I gjennom arbeidet med dyra lærer barna å få ta ansvar og gi omsorg til andre. De blir kjent med livets syklus, fra fødsel til død og får kunnskap om sammenhenger som vi er avhengig av for å få mat bordet
Hver dag vil en sammensatt gruppe av barn fra stor avdeling ha ansvaret for fjøsstellet sammen med Tove. Arbeid i fjøset er med på å gi barna ansvar for og gi omsorg til andre.

MÅL

METODE

FAGOMRÅDER

Bli kjent med gården som arbeidsplass
-Få kunnskap om dyrene på gården

-Barna skal bli trygge på dyrene
-Få gode opplevelser sammen på gården
-Kjennskap til sammenhengen fra jord til bord
-Konkretisere arbeidet på gården
-Bruke dyrene aktivt i språkstimuleringen
-Lære om viktigheten av bærekraftig utvikling

-Delta på fjøsstell i blanda gruppe
-De voksne legger til rette for å ta med barna til dyrene utenom planlagt aktivitet
-Så og dyrke frem grønnsaker i kjøkkenhagen
-Delta i vedlikeholdsarbeid -Bruke språket bevisst i alle hverdagssituasjoner

-Kommunikasjon, språk og tekst
-Natur, miljø og teknikk -Antall, rom og form -Etikk, religion og filosofi -Kropp, bevegelse, mat og helse

-Nærmiljø og samfunnPROGRESJONSPLAN G
RDSLIV FOR LINNA NATUR OG GRDSBARNEHAGE

1-2 ÅR

3-4 ÅR

5-6ÅR

-Kjenne igjen navnet på dyrene

-Kunne dyrelydene til dyra på gåren

-Benevne ting som har med gården å gjøre

-Enkle sanger om dyrene på gården

-Bruke enkle billedbøker med gårdtema

-Besøke dyrene

-Delta på fjøsstell

-Hygiene under og etter fjøsstell

-Besøke dyrene i frileken sammen med en voksen

-Følge gåsa fra fødsel til slakting

-Barna får mulighet til å mestre spikkekniv, sag og hammer

-Så og høste inn i kjøkkenhagen

-Ha kunnskap om livet på gården

-Delta på fjøsstell

-Hygiene under og etter fjøsstell

-Besøke dyrene i frileken sammen med
en voksen

-Følge gåsa fra fødsel til slakting

-Delta på slakting

-Så og høste inn i kjøkkenhagen

-Undre seg sammen med barn og voksne på gården, i prosjekter og i hverdagen.

- Barna får mulighet til å mestre bruk av kniv, øks, sag, hammer, fyrstikker og kokeapparater